e-book

Lektury online

21 Lut , 2018 język polski

Lektury online

Pod koniec ubiegłego roku ruszył rządowy serwis lektury.gov.pl, który oferuje bezpłatnie ponad 700 utworów w takich formatach jak EPUB, MOBI, PDF. Są też wersje audio wybranych lektur (ponad 200 tytułów). – Młodzież powinna mieć zapewniony dostęp do internetowych treści edukacyjnych, nowych metod nauczania, multimediów, narzędzi interaktywnych niezależnie od miejsca zamieszkania, bo to służy  wyrównywaniu szans edukacyjnych. Projekt lektury.gov.pl stanowi dobrą odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie […]

,